L'Attaque!

Messages

Author Message
L'Attaque!
rdarcy
14/02/2016 23:21:25

L’Attaque! Tri leathanacha leite agam, agus ta cluain curtha orm cheana fein - an cur sios ar na priomh carachtair, a maoin saolta neamhciontach, ach cogadh ag bagairt ortha. Is soileir e gur ursceal claisiceach na Gaeilge e seo.