Bhur léargas ar an scéal

Teachtaireachtaí

Údar teachtaireacht nua » Teachtaireacht
Freagair » Bhur léargas ar an scéal
ClubLeabhar.com
31/08/2018 10:11:39

Cén léargas a bhí agaibh ar an scéal féin ina iomlán? Ar thaitin sé libh?

Freagair » RE: Bhur léargas ar an scéal
JimMcGov
30/09/2018 20:39:35

Ar an iomlán bhí mé sásta an leabhar a bheith léite agam, fiú amhaín má d’fhoghlaim mé roinnt rudaí nach raibh ar intinn agam a fhoghlaim. Bhí a lán ann a bhraitheann leis an tsochaí daonlathach domhanda láithaireach agus leis an saol faoin tuath, sna gaeltachta agus sna bailte in Éirinn. Tá fadhbhanna inár sochaí i dtaca le míúsáid gnéis, foréigin, míúsáid caranna (mar shampla), i dtaca le drugaí agus, go ró-mhinic, i dtaca leis an meas a bhíonn ag daoine orthu féin agus ar daoine eile. Níor thaitin an scéal liom. Níl mé líofa fós i nGaeilge, ach seachas sin bhí an leabhar dúshlánach go leor. Mar úrscéal, níor mhothaigh mé gur leanaigh na caibidlí go maith de réir a chéile. Ag deireadh an scéil bhí an iomaí ceisteanna i mo cheann nach raibh réitithe. Bhí na dánta ar cúl an leabhair go deas agus ba bhónas a bhí iontu.

Teachtaireacht nua

Teideal
Téacs na teachtaireachta
Ainm
Ríomhphost
Athscríobh an uimhir seo ina figiúirí (chun turscar a chosc):
ceathair seacht sé náid ceathair