Gaeilge an leabhair

Messages

Author Message
Reply » Gaeilge an leabhair
ClubLeabhar.com
08/01/2020 16:04:47

Céard a shíl tú den Ghaeilge agus den aistriúchán ar an scéal seo?

Reply » RE: Gaeilge an leabhair
JimMcGov
30/04/2020 12:40:36

Bhí mé lán-sásta leis an nGaeilge agus leis an aistriúchán ar an scéal. Bhí orm an foclóir a úsáid ar beagnach gach leathanach agus ba mhinic a bhí liosta mínithe difriúla ann don fhocal a bhí i gceist - rud a chur in iúl dom go raibh saibhreas sa Ghaeilge ann agus san aistriúchán.