Treoir maidir le club leabhar a thosú


Clubanna leabhar timpeall na tíre agus thar lear

Le cois a bheith i do bhall de ClubLeabhar.com, is féidir leat páirt a ghlacadh i gceann de na clubanna leabhar atá á reáchtáil i gceantair éagsúla ar fud na tíre agus thar lear. Má tá tú i do bhall de chlub leabhar cheana féin nach bhfuil luaite thíos, téigh i dteagmháil linn (sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo) agus cuirfimid an club sin leis an liosta. Ba mhaith linn cloisteáil ó chlubanna leabhar thar lear freisin.


Clubanna leabhar timpeall na tíre

Co. Bhaile Átha Cliath

Club Leabhar Bhord na Gaeilge
(do mhic léinn, do bhaill foirne de chuid na hOllscoile agus don phobal i gcoitinne)
Teil: 00353 1 716 7387
f/ch: Ashling Harteveld
Ríomhphost: ranganna.gaeilge@ucd.ie

Club Leabhar Leabharlann Dhún Droma
Leabharlann Dhún Droma
Bóthar Bhaile an Teampaill Uachtarach
Dún Droma
Baile Átha Cliath 14
Ríomhphost: dmcnally@dlrcoco.ie

Club Leabhar Leabharlann Shráid an Phiarsaigh
Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath, 138-144 Sráid an Phiarsaigh, BÁC 1
+ 353 1 6744888
f/ch Anne Pigott
Ríomhphost: ann.pigott@dublincity.ie

An Focal Beo
Grúpa Léitheoireachta Gaeilge, Raghnallach, BÁC 6
f/ch Natasha Evans
Rphost: natashev@hotmail.com

Club Leabhar Átha Cliath
Teacht le chéile i lár na cathrach
f/ch Frank Naughton: + 353 1 626 1575 (tar éis 6pm)
Rphost: maryfrank@eircom.net

Club Leabhar d’fhoghlaimeoirí
An Lárleabharlann, ILAC, Sráid Anraí, BÁC 1
Déan teagmháil le Tom Griffin: +353-1-8734333
Rphost: clubleabhar@leabharlann.ie

Co. an Chabháin

Club Leabhar an Chabháin
Leabharlann Mhic Seáin
Sráid Fhearnáin
An Cabhán
049 437 8500
f/ch Fiachra Ó Mórdha: 087-2186081
Rphost: omordha1@eircom.net

Co. Chiarraí

Club Leabhar Chorca Dhuibhne
Leabharlann an Daingin, An Daingean, Co. Chiarraí
+353 66 915 1499
Rphost: mus@cfcd.ie

Co. Chill Mhantáin

Club Leabhar Chill Mhantáin
Gaelscoil Chill Mhantáin, An Casadh Meidhreach, Ráth Naoi, Co. Chill Mhantáin
an Déardaoin deireanach de gach mí idir 20.00-21.00p.m. i nGaelscoil Chill Mhantáin
f/ch Róisin McCullagh: +353 86 248 1893
Rphost

Co. an Chláir

Club Leabhar an Chláir
Inis, Co. an Chláir
f/ch Dónall Ó Loingsigh 087 276 0590
Rphost: oloingsigh@eircom.net

Co. Dhoire

Clubleabhar Uí Chanáin
Cultúrlann Uí Chanáin
37 Mórshráid Sheamais
Doire
BT487DF

f/ch Fiachra 07843959386
nó Bernie 07855820822

Rphost

Co. na Gaillimhe

CLEAS (An Club Leabhar Eachtraíochta Agus Sóisialta)
Leabharlann Phoiblí Bhaile Locha Riach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
+353 91 532460
Tuilleadh Eolais: CLEAS

Club Leabhar na Gaillimhe
Músaem Cathrach na Gaillimhe, An Póirse Caoch, Gaillimh
+353 91 870718
Ríomhphost

Club Leabhar Chois Fharraige
Tigh Mholly, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
Ar siúl go míosúil, an dara Céadaoin den mhí ag a 9pm. Fáilte roimh bhaill nua.
Rphost: clubleabharcf@gmail.com
Suíomh gréasáin: https://clubleabharcf.wordpress.com/>

Club Leabhar na Ceathrún Rua
Leabharlann na Ceathrún Rua, Co. na Gaillimhe
+353 91 595 395
f/ch Tríona Nic Dhonnacha
Rphost:
tmhicdhonnacha@GalwayCoCo.ie

Co. Loch Garman

Club Leabhar Gaeilge Leabharlann Loch Garman
Leabharlann Loch Garman, ar siúl go míosúil, an dara Déardaoin de gach mhí, ag 7 i.n.
Eolas: Dearbhla Ní Laighin, Leabharlann Loch Garman
T:053 9121637
Rphost: dearbhla.nilaighin@wexfordcoco.ie

Co. Luimnigh

Club Leabhar Chaladh an Treoigh
Luimneach
Eolas: Ciara Considine
T: 061-234754
Rphost: ismaithliomleabhair@gmail.com

Club Leabhar Gaeil Luimní
Ar siúl: an chéad Chéadaoin de gach mí i Leabharlann na Cathrach, An Granary ar Shráid Míchíl ó 7i.n go dtí 8i.n.
Eolas: Liam O Briain
T: 087 137387
Ríomhphost

Co. Phort Láirge

Club Leabhar na nDéise
Oifigí Údarás na Gaeltachta, An Seanphobal, An Rinn, Co. Phort Láirge
+ 353 58 46752
Rphost: cabrini@02.ie

Co. Thiobraid Árann

Club Leabhar Chluain Meala
Eolas: Jessica Ní Chatháin
T: 087-2742720
Rphost: jessica-martha@excite.com

Co. Thír Eoghain

Club Leabhar an tSratha Báin
Amharclann na Caolsráide, Bóthar an Iarnróid, An Srath Bán, Co. Thír Eoghain
Ar siúl: An chéad Satharn de gach mí, 10.00 a.m. go dtí 11.00 a.m.
Eolas: Seán
T: 00447912662796

Léigh Leat
Leabharlann na Coirre Críochaí, Co. Thír Eoghain
Ar siúl: 11.00a.m. gach Máirt
Eolas: Séamus Mac Giolla Phádraig / Urlsula (leabharlann na Coirre Críochaí)
T: 0781 0331564 / 048 86763702
Rphost


Clubanna leabhar taobh amuigh d’Éirinn

Berkeley, California

Clubleabhar - An Chuallacht
Teach Tábhairne Beckett’s (thuas staighre), 2271 Shattuck Ave, Berkeley, California
Dé Máirt, 6.00 p.m.
Eolas: Kathleen Cipolla
T: 707-526-0177
Rphost: kcipolla@sonic.net

Londain

Eolas: Éamon Jeffers
Suíomh: http://groupspaces.com/ClubLeabharLondan/
Ríomhphost

Páras

Eolas: Pól Mac Uistin
Rphost: pol.mac.uistin@gmail.com
Eolas: Ciarán Ó hAgáin
Rphost: mail@kohagan.com