Liosta Siopaí Leabhar

Beidh na leabhair a mbeifear ag díriú orthu ar ClubLeabhar.com le ceannach ar líne sna siopaí seo a leanas:

siopa.ie

litriocht.com

Siopa Leabhar Chonradh na Gaeilge

An Siopa Gaeilge, Oideas Gael.

Seo thíos liosta chomh maith de na siopaí leabhar ar fud na hÉireann a bhfuil leabhair Ghaeilge ar díol iontu.

Co. Aontroma

Northern Ireland Book Service
53 High Street, An Baile Meánach
028 25645010

An Ceathrú Póilí
216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste
028 90239303

Eason & Son Ltd
25 Boucher Road, Béal Feirste
028 90381200
www.eason.ie

Greencross Bookshop
51-53 Bóthar na bhFál, Béal Feirste
028 90243371

The Bookshop at Queen’s
91 Bóthar na hOllscoile, Béal Feirste
028 90666302
www.queensbookshop.co.uk

Co. Cheatharlach

Paul’s New Bookshop
1 Sráid na Tulaí, Ceatharlach
059 9131262

Byrne’s Bookstore Fairgreen
Ionad Siopadóireachta Fairgreen, Ceatharlach
059 9182120

Co. an Chabháin

Crannóg Bookshop
Aonad 1, Ionad Siopadóireachta Newcourt, Sráid na hEaglaise, An Cabhán
049 4332861

Co. an Chláir

The Ennis Bookshop
13 Sráid na Mainistreach, Inis
065 6829000

Scéal Eile Books
16 Sráid na Margadh, Inis, Co. an Chláir
065 6848648

Co. Chorcaí

Coughlan’s Bookshop
11 Sráid Rossa, Cloich na Coillte
023 33068

Eason & Son Ltd
113-115 Sráid Phádraig, Corcaigh
021 4270477
www.eason.ie

Liam Russell
49/50 Sráid Oilibhéir Pluincéid, Corcaigh
021 4270981

Nolan Education
46 Rossbrook, Bóthar na Modhfheirme, Corcaigh
021 4856871

Waterstones
69 Sráid Phádraig, Corcaigh
021 4276522
www.waterstones.co.uk

Douglas Bookshop
Aonad 18, Ionad Siopadóireachta Douglas Village, Dúglas
021 4271346

The Bookshop
2 Cearnóg an Phiarsaigh, Mainistir Fhear Maí
025 31599

Macroom Bookshop
An Chearnóg Thiar, Maigh Chromtha
026 41888

Philip’s Bookshop
34 Plás an Bhainc, Mala
022 42471

Hyland’s Educational Bookshop
22 Sráid Chorcaí Íochtarach, Baile Mhistéil
025 24528

O’Donavan’s Bookshop
35 An Phríomhshráid, An Sciobairín
028 21279
www.skibereenbookshop.com

Co. Dhoire

An Carn Siopa
An Carn Centre, Tír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire, BT46 5NH
028 7954 9978
info@ancarn.org
www.ancarn.org

Co. Dhún na nGall

The Book Centre
Cúirt an Choláiste, Bealach Féich
074 9131992

Teach Thomáis
Ard na gCeapairí, Doirí Beaga
074 9531054

Four Masters Bookshop An Diamant, Dún na nGall
074 9721526

Books & Charts
An Clochán Liath
074 9522077

An Siopa Gaeilge
Oideas Gael, Gleann Cholm Cille
074 9730500
www.oideas-gael.com/siopa

ABC Bookshop
Ionad Siopadóireachta an Courtyard, Leitir Ceanainn
074 9127299
www.abcbooks.ie

Sprint Educational Supplies
Market Centre, Cearnóg an Mhargaidh, Leitir Ceanainn
074 9722018

Co. an Dúin

Fairfields
228 Killaughey Road, Domhnach Daoi
028 91884069

Mc Guigan’s Bookshop
42-46 Mill Street, An tIúr
028 30266624

Tí Chulainn
An Mullach Bán, An tIúr
028 3088 8828

Co. Bhaile Átha Cliath

Book Stop
Blackrock Shopping Centre, An Charraig Dhubh
01 2832193

Eason & Son Ltd
40-42 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
01 8583800
www.eason.ie

Setanta Book Club
89E Bóthar an Lagáin, Dublin Industrial Estate, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11
01 8306143
www.setantabookclubs.ie

The Open Book Co. Booksellers Ltd
Ionad Siopadóireachta Sutton Cross, Cill Fhionntain, Baile Átha Cliath 13
01 8324931

School Supply Centre
13 Rathfarnham Shopping Centre, Baile Átha Cliath 14
01 4931059

The Bookshop
Rathfarnham Shopping Centre, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14
01 4909733

Eason & Son Ltd
West One Unit 115/241, Blanchardstown Town Centre, Baile Átha Cliath 15
01 8221117
www.eason.ie

Formative Fun
129 Blanchardstown Centre, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
01 8222156

The Roselawn Bookshop
Unit K, Ionad Siopadóireachta Roselawn, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
01 8207644

Book World
Ionad Siopadóireachta Knocklyon, Cnoc Lín, Baile Átha Cliath 16
01 4930250

An Siopa Leabhar
6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
01 4783814

Hodges Figgis
56-58 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2
01 6774754
www.hodgesfiggis.ie

Waterstone’s
7 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2
01 6791260
www.waterstones.co.uk

Eason & Son Ltd
Aonad 45/46, Ionad Siopadóireachta Liffey Valley, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
01 6261040
www.eason.ie

Eason & Son Ltd
The Square, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24
01 4524855
www.eason.ie

Evans Art & School Supplies
24 Mainistir Mhuire, Baile Átha Cliath 7
01 8726855

Book Stop
Ionad Siopadóireachta Dhún Laoghaire, Dún Laoghaire
01 2802302

Abtree
Aonad 27, Ionad Siopadóireachta Superquinn, Leamhcán
01 6213030

Nimble Fingers
Stigh Lorgan
01 2880788

The Wise Owl
River Mall, Sord
01 8405470

Baby Bábóg
58 An Ascaill Thuaidh, Cnoc Mhuirfean
01 2788347

Co. Fhear Manach

L Hall (Booksellers)
34-36 Darling Street, Inis Ceithleann
028 66322275

Co. na Gaillimhe

ABC Bookshop
Cúirt Uí Choirbín, Gaillimh
091 561950

Charlie Byrne Bookshop
The Cornstore, An tSráid Láir, Gaillimh
091 561766

Cló Iar-Chonnachta
Páirc na Meán, An Cheardlann, An Spidéal, Conamara, H91 CHO1
www.cic.ie

Dubray Books
4 Sráid na Siopaí, Gaillimh
091 569070

Eason & Son Ltd
33 Sráid na Siopaí, Gaillimh
091 562284
www.eason.ie

Formative Fun
Calbro House, Bóthar Thuama, Gaillimh
091 771811

Hughes & Hughes Ltd
Galway Shopping Centre, Bóthar Áth Cinn, Gaillimh
091 563904
www.hughesbooks.com

M. J. Joyce
52 Sráid Dhoiminic, Gaillimh
091 568227

Tara Book Company
Cill Cholgáin, Gaillimh
091 777005

Loughrea School & Office Supplies
Sráid Bhríde, Baile Locha Riach
091 842570

An Spailpín Fánach
An Spidéal
091 553343

Tuam Bookshop & Office Supplies
Sráid an Bhiocáire, Tuaim
093 28907

Co. Chiarraí

An Café Liteartha
An Daingean
066 9152204

An Lárionad Oideachais
Corner House, Sráid an Doirín, An Daingean
066 9151846

Dingle Bookshop
Sráid an Doirín, An Daingean
066 9152433
www.dinglebookshop.com

Bricín
26 An tSráid Ard, Cill Airne
064 34902

Killarney School & Office Supplies
16 An tSráid Ard, Cill Airne
064 34733

The Killarney Bookshop Ltd
32 An Phríomhshráid, Cill Airne
064 34108
www.killarneybookshop.ie

O’Mahony & Company Ltd
Atlas House, Sráid an Chaisleáin, Trá Lí
066 7122266
www.omahonys.ie

Polymaths
Lána Theach na Cúirte, Trá Lí
066 7128148

Co. Chill Dara

International Educational Services
Eastát Tionsclaíoch Weston, Salmon Leap, Léim an Bhradáin
01 6210310

Maynooth University Bookshop
Coláiste Phádraig, Maigh Nuad
01 6285629

The Maynooth Bookshop
An Chearnóg, Maigh Nuad
01 6286702

Doherty School Supplies
7 An Phríomhshráid Theas, An Nás
01 6271968

Nás Na Ríogh Bookshop Ltd
14 An Phríomhshráid, An Nás
045 897156

Joan Kehoe Farrell & Nephew Gifts & Books
8 An Phríomhshráid, Droichead Nua
045 431708

Co. Chill Chainnigh

Dubray Books
6 An Chearnóg, Ionad Siopadóireachta Market Cross, Cill Chainnigh
056 7752800

Educational Supplies
5 Sráid an Roisín, Cill Chainnigh
056 7765147

The Book Centre
10 An tSráid Ard, Cill Chainnigh
056 7762117

Co. Laoise

Eason’s Portlaoise
Port Laoise
0502 20466

Co. Liatroma

Bookshop Cora Droma Rúisc
An Phríomhshráid, Cora Droma Rúisc
071 9621314

Co. Luimnigh

Celtic Books
2 Sráid Rutland, Luimneach
061 342604

Eason & Son Ltd
9 Sráid Uí Chonaill, Luimneach
061 419588
www.eason.ie

Formative Fun
Cé Howley, Luimneach
061 468188

O’Mahony & Company Ltd
120 Sráid Uí Chonaill, Luimneach
061 418155
www.omahonys.ie

Tony Clarke Schoolbooks Ltd
20 Sráid Thomáis, Luimneach
061 414852

Newcastle West Bookstore
Clós an Mhargaidh
An Caisleán Nua
069 66456
www.newcastlewestbookstore.com

Co. an Longfoirt

Grafton Court Books Ltd
Aonaid 2/3 Grafton Court, Ionad Siopadóireachta an Longfoirt, An Longfort
043 42299

Co. Lú

The Wise Owl
Sráid na Siopaí, Droichead Átha
041 9842847

Carroll’s Bookshop
Dundalk Shopping Centre, Dún Dealgan
042 9333719

Formative Fun
Carroll Village Shopping Centre, Dún Dealgan
042 9352747

Co. Mhaigh Eo

Castle Book & Card Centre Ltd
Sráid an Chaisleáin, Caisleán an Bharraigh
094 9024422

M.J. Joyce & Sons
Main Street, Béal Easa
094 9256164

McLoughlins Bookshop
Sráid na Siopaí, Cathair na Mart
098 27777

The Bookshop
Sráid an Droichid, Cathair na Mart
098 26816

Co. na Mí

Fax & Fiction
Ashbourne Town Centre, Cill Dhéagláin
01 8351720

Bookwise
Lána Metges, Bóthar Uí Chinnéide, An Uaimh
046 9027722

McAloon’s Centra
33 Trimgate Centre, An Uaimh
046 9022313

The Bookshop
Trimgate Centre, 38 Sráid Gheata Bhaile Átha Troim, An Uaimh
046 9029740

Siopa an Bhaile
Ráth Chairn
046 9432319

The School Centre
Sráid an Mhargaidh, Baile Átha Troim
046 9436099

Co. Mhuineacháin

Conway’s Emporium
64 An Phríomhshráid, Carraig Mhachaire Rois
042 61241

TF Fleming
Cearnóg na hEaglaise, Muineachán
047 81344

Midland Books
An tSráid Ard, Tulach Mhór
0506 21797

Co. Ros Comáin

Michael Cormican School Supplies
Sráid na Mainistreach, Ros Comáin
0906 6626520

Co. Shligigh

Keaney’s
9 An tSráid Ard, Sligeach
071 9143150

The Book Nest
5 Rockwood Parade, Sligeach
071 9146949
www.booknest.ie

Co. Thiobraid Árann

Fox’s Books
23 Sráid an Mhistéalaigh, An tAonach
067 33489

Gerald Stakelum Ltd
Sráid Parnell, Durlas
0504 21888

The Bookworm
Cearnóg na Saoirse, Durlas
0504 22257
www.bookworm.ie

Roscrea Bookshop & Newsagents
Cearnóg Rósmhuire, Ros Cré
0505 22894
www.roscreabookshop.com

Co. Thír Eoghain

Áras Mhuire
19-25 Shambles Lane, Dún Geanainn
028 87726852

Co. Phort Láirge

Office, School and Computer Supplies
41 An Phríomhshráid Íochtarach, Dún Garbhán
058 42786

Powers Bookshop
36 Sráid Mhuire, Dún Garbhán
058 42617

Reader’s Choice
An Phríomhshráid Íochtarach, Dún Garbhán
058 42938

Buail Isteach
122 An Ché, Port Láirge
051 857701

The Book Centre
25 Cearnóg John Roberts, Port Láirge
051 873823

Co. na hIarmhí

Na Línte Booksellers
9 An Phríomhshráid, Baile Átha Luain
0906 494151

The Mullingar Bookshop
30-32 Sráid Oilibhéir Pluincéid, An Muileann gCearr
044 48251

Co. Loch Garman

The Book Shop
2 Sráid na Cúirte, Inis Córthaidh
054 33822

The Gorey Bookshop
19-20 An Phríomhshráid, Guaire
055 80188

Selskar Bookshop Ltd
Sráid Selskar, Loch Garman
053 24644

The Book Centre
5 South An Phríomhshráid, Wexford
053 23543

The Wexford Bookshop
31 An Phríomhshráid Thuaidh, Loch Garman
053 22223

Co. Chill Mhantáin

Cúpla Focal
15-16 Cosán Ailbhe, Bré
01 2765120

Doherty School Supplies
68 An Phríomhshráid, Bré
01 2861091

Dubray Books
10 An Phríomhshráid, Bré
01 2869370

Malone’s Bookshop
An Phríomhshráid, Cill Mhantáin
0404 68150