Marc as deich

Messages

Author Message
Marc as deich
ClubLeabhar.com
03/03/2016 17:35:58

Cén marc as deich a bhronnfá ar an saothar?

RE: Marc as deich
áine t
01/04/2016 16:21:05

Bhronnfoinn 8 as deich ar an saothar seo. Thaitin na gearrscéalta sa chnuasach liom don chuid is mó. Cé go raibh ‘Ceolteoirí’ i bhfad rófhada mar ghearrscéal agus go raibh sé lag ó thaobh an Éirí Amach de thaitin an scéal liom. Os rud é go mbaineann an saothar le Éirí Amach na Cásca 1916 is suntasach an rud é nach luaitear níos mó faoina heachtraí stairiúla a tharla le linn an tseachtain úd agus nach bhfuil an Éirí Amach mar théama lárnach sna scéalta. Taispeánann sé dúinn go raibh suim níos mó ag Ó Conaire léiriú fírinneach a thabhairt ar an duine agus nádúr an duine ach go háirithe.